Dr n. med. Ewa Lange

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych w zakresie medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS) i Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Przez 17 lat pracowała w Klinice Okulistyki w Katowicach jako jeden z pionierów laserowej korekcji wady refrakcji i leczenia stożka rogówki w Polsce. W latach 2010-2011 pełniła funkcję starszego asystenta w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest autorką prac naukowych wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych. Przez wiele lat była nauczycielem akademickim dla polskich i zagranicznych studentów. Specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku oraz zabiegach medycyny estetycznej okolic oka i anti-aging. Przeszła szkolenia w Hiszpanii, Indiach, Turcji, Gruzji oraz Stanach Zjednoczonych. Pasjonują ją ogrody, podróże i ciągły rozwój w zakresie innowacyjnych technologii hamujących procesy starzenia.